Naše služby

Strážný

Je bezpečnostní pracovník, který provádí nepřetržitou ostrahu a informační službu v objektu klienta.
Provádí bezpečnostní dohled pochůzkovou činností za využití elektronického obchůzkového systému se zaměřením na neporušenost oplocení, uzamčení budov a parkujících automobilů. Služby strážného:

 • Vyhodnocení z obchůzkové činnosti je pravidelně předáváno odpovědné osobě objednatele
 • Dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu
 • Kontrola vozidel
 • Zastupování činnosti recepční služby v době její nepřítomnosti
 • Dodržování klíčového režimu v celém objektu, zejména s ohledem na zajištění požární bezpečnosti
 • Informování zodpovědného zástupce klienta o všech zjištěných skutečnostech
 • Dodržování povinností vyplívajících z řádu ohlašovny požárů a dalších směrnic požární ochrany
 • Kontrola areálu pomocí kamerového systému CCTV

Obchodní detektiv

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé detektivní činnosti převážně v obchodech a obchodních centrech.

Sledováním zjišťuje zákazníky, zaměstnance, dodavatele a jiné osoby, které zcizují, ničí či poškozují majetek klienta dle stanoveného postupu a vždy v rámci platných zákonných předpisů.

 • Při své činnosti aktivně spolupracuje s operátorem kamerových systémů.
 • Vždy je ustrojen v civilním oděvu, který nevzbuzuje pozornost nebo pohoršení.
 • V případě vyhlášení poplachu plní povinnosti člena evakuační skupiny.

Operátor kamerových systémů CCTV

 • Provádí monitorování zájmové oblasti, a to z hlediska vysledování možného páchání trestné činnosti.
 • Koordinuje činnost pracovníků ostrahy při evakuaci objektu v případě ohrožení (požár, živelná pohroma, hrozba bombového útoku atd.).
 • V případě podezření z páchání trestné činnosti, útěku pachatele krádeže, výtržností atd.., monitoruje místo události a pohyb pachatelů či jiných závadových osob s důrazem na možné pozdější zjištění totožnosti osob či zajištění důkazního materiálu pro PČR nebo MP.

Recepční

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé recepční činnosti. Může mít znalost cizích řečí.

 • Zajišťuje obsluhu telefonní ústředny – přepojování příchozích hovorů.
 • Provádí nepřetržitou informační službu pro nájemníky a návštěvníky objektu.
 • Zabezpečuje výdej a příjem uložených klíčů (klíčový, nebo karetní režim).
 • Dodržuje povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a ostatních směrnic požární ochrany.
 • Provádí dozor nad zařízením signalizace požárních a bezpečnostních zařízení eps, ezs.
 • Zamezuje vstupu osob nepovolaných do objektu.
 • Pomocí kamerového systému cctv provádí kontrolu areálu.
 • Zprostředkovává kontakt mezi nájemci a správou objektu – hlášení poruch a závad, stížností apod.
 • Zajišťuje podatelnu.
 • Třídí a předává přijaté zásilky.
 • Provádí správné ofrankování odchozí pošty včetně odchozích faktur a vyplnění podacích lístků

Detektivní činnost

Nabízíme dle dohody a v součinnosti s odpovědnými pracovníky klienta odhalování vnitřní trestné činnosti. Více informací rádi poskytneme na osobním jednání.

Kontrola práce neschopných

Provádíme nestrannou kontrolu zaměstnanců objednatele v pracovní neschopnosti.

 • Tuto kontrolní činnost vykonáváme nestranně a s odbornou péčí.
 • Při kontrolách postupujeme dle platných právních předpisů, přičemž právním rámcem pro kontrolní činnost je zákoník práce.

Strážný

Je bezpečnostní pracovník, který provádí nepřetržitou ostrahu a informační službu v objektu klienta.
Provádí bezpečnostní dohled pochůzkovou činností za využití elektronického obchůzkového systému se zaměřením na neporušenost oplocení, uzamčení budov a parkujících automobilů. Služby strážného:

 • Vyhodnocení z obchůzkové činnosti je pravidelně předáváno odpovědné osobě objednatele
 • Dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu
 • Kontrola vozidel
 • Zastupování činnosti recepční služby v době její nepřítomnosti
 • Dodržování klíčového režimu v celém objektu, zejména s ohledem na zajištění požární bezpečnosti
 • Informování zodpovědného zástupce klienta o všech zjištěných skutečnostech
 • Dodržování povinností vyplívajících z řádu ohlašovny požárů a dalších směrnic požární ochrany
 • Kontrola areálu pomocí kamerového systému CCTV

Obchodní detektiv

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé detektivní činnosti převážně v obchodech a obchodních centrech.

Sledováním zjišťuje zákazníky, zaměstnance, dodavatele a jiné osoby, které zcizují, ničí či poškozují majetek klienta dle stanoveného postupu a vždy v rámci platných zákonných předpisů.centrech.

 • Při své činnosti aktivně spolupracuje s operátorem kamerových systémů.
 • Vždy je ustrojen v civilním oděvu, který nevzbuzuje pozornost nebo pohoršení.
 • V případě vyhlášení poplachu plní povinnosti člena evakuační skupiny.

Operátor kamerových systémů CCTV

 • Provádí monitorování zájmové oblasti, a to z hlediska vysledování možného páchání trestné činnosti.
 • Koordinuje činnost pracovníků ostrahy při evakuaci objektu v případě ohrožení (požár, živelná pohroma, hrozba bombového útoku atd.).
 • V případě podezření z páchání trestné činnosti, útěku pachatele krádeže, výtržností atd.., monitoruje místo události a pohyb pachatelů či jiných závadových osob s důrazem na možné pozdější zjištění totožnosti osob či zajištění důkazního materiálu pro PČR nebo MP.

Recepční

Je bezpečnostní pracovník se zaměřením na provádění přímé recepční činnosti. Může mít znalost cizích řečí.

 • Zajišťuje obsluhu telefonní ústředny – přepojování příchozích hovorů.
 • Provádí nepřetržitou informační službu pro nájemníky a návštěvníky objektu.
 • Zabezpečuje výdej a příjem uložených klíčů (klíčový, nebo karetní režim).
 • Dodržuje povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a ostatních směrnic požární ochrany.
 • Provádí dozor nad zařízením signalizace požárních a bezpečnostních zařízení eps, ezs.
 • Zamezuje vstupu osob nepovolaných do objektu.
 • Pomocí kamerového systému cctv provádí kontrolu areálu.
 • Zprostředkovává kontakt mezi nájemci a správou objektu – hlášení poruch a závad, stížností apod.
 • Zajišťuje podatelnu.
 • Třídí a předává přijaté zásilky.
 • Provádí správné ofrankování odchozí pošty včetně odchozích faktur a vyplnění podacích lístků

Detektivní činnost

Nabízíme dle dohody a v součinnosti s odpovědnými pracovníky klienta odhalování vnitřní trestné činnosti. Více informací rádi poskytneme na osobním jednání.

Kontrola práce neschopných

Provádíme nestrannou kontrolu zaměstnanců objednatele v pracovní neschopnosti.

 • Tuto kontrolní činnost vykonáváme nestranně a s odbornou péčí.
 • Při kontrolách postupujeme dle platných právních předpisů, přičemž právním rámcem pro kontrolní činnost je zákoník práce.